History

The Estudiantina “La Napolitaine” was founded in 1904 by Romain Vanden Bosch (1875-1949), adjunct archivist of Antwerp. During its firstyears La Napolitaine organised concerts every month. As very few high quality music for estudiantina (mandolin orchestra) existed in those days, Romain Van den Bosch himself composed for his orchestra and made hundreds of arrangements of pieces by famous composers. With him as conductor and president of the orchestra, La Napolitaine won many first prices at international contests. In 1926 permission was given to add “Royal” to the orchestra’s name. During and after the first and second worldwar La Napolitaine has had many difficulties to survive.

La Napolitaine, 1924
La Napolitaine, 1924

Henri Gamblin (1907-1999), mandolinist in the orchestra since 1925, succeeded Romain Van den Bosch in 1947 and became the orchestra’s second president and conductor. Under his guidance, La Napolitaine again arrives at splendid results during more than half a century. Over the years La Napolitaine played countless concerts and contributed to numerous charity performances and cultural activities.

La Napolitaine, 1926
La Napolitaine, 1926
La Napolitaine, 1956
La Napolitaine, 1956

La Napolitaine uses exclusively instruments built by the Roman master luthier Luigi Embergher and his pupils and successors Domenico Cerrone, Giannino Cerrone and Pasquale Pecoraro. In august 2001 La Napolitaine participated to the international festival Plectro Rioja (Logroño, Spain) and to the mandolin and guitar festival in “De Rode Pomp” (Gent, Belgium). Every year several concerts are being organised. La Napolitaine has cooperated with string orchestra Entente Cordiale and with soloists as André Deboeure (oboe, recorder), Veronica Joris (recorder), Barry Pratt (mandolin), György Hajos (organ), …. . In November 2004 La Napolitaine celebrated its Centennial Anniversary with a concert in the chapel of ‘t Elzenveld (Antwerp).

For more information about concerts in Belgium and abroad (Italy, Spain, Japan, … ) please visit our “concerts page“.

Romain Vanden Bosch, 1924
Romain Vanden Bosch, 1924

De Estudiantina “La Napolitaine” werd gesticht in 1904 door Romain Vanden Bosch (1875-1949), adjunct-archivaris van de stad Antwerpen.In de eerste jaren van haar bestaan richtte La Napolitaine maandelijks “smokingconcerten” in en werden prijskampen onder de spelende leden gehouden. Aangezien er in die tijd – en nu nog steeds – slechts weinig muziek van hoge kwaliteit voor Estudiantina bestond, zal R. Vanden Bosch zelf werken schrijven en talloze composities van grote meesters bewerken voor La Napolitaine. Onder zijn leiding behaalde La Napolitaine verscheidene eerste prijzen op internationale wedstrijden. In 1926 werd de toelating verleend “Koninklijke” te voeren. Tijdens en na de twee wereldoorlogen heeft La Napolitaine grote moeilijkheden moeten overwinnen om haar voortbestaan te verzekeren.

Henri Gamblin, 1969
Henri Gamblin, 1969

Henri Gamblin (1907-1999), reeds sinds 1925 mandolinist bij La Napolitaine, zal Romain Vanden Bosch in 1947 opvolgen als voorzitter-dirigent. Onder zijn energieke leiding kent La Napolitaine gedurende een halve eeuw opnieuw schitterende resultaten.

La Napolitaine richtte in de loop der jaren talloze concerten in en verleende haar medewerking aan talrijke liefdadigheidsfeesten en kunstavonden.

Ralf Leenen, sinds 1986 eerste mandolinist en vanaf 1989 solist en concertmeester, werd door Henri Gamblin aangeduid als zijn opvolger en is sinds 1999 voorzitter en leider van La Napolitaine. Zoals voorheen wordt steeds de hoogste kwaliteit nagestreefd, zowel qua klank, techniek en muzikaliteit als wat het instrumentarium betreft.

La Napolitaine speelt uitsluitend op instrumenten gebouwd door de Romeinse meesterluthier Luigi Embergher en zijn leerlingen en opvolgers Domenico Cerrone en Giannino Cerrone. In 2001 nam La Napolitaine deel aan het internationale festival “Plectro Rioja 2001” te Logroño, en waren zij ook te beluisteren tijdens het mandoline- en gitaarfestival te Gent. Verder worden jaarlijks verscheidene concerten georganiseerd en werd reeds samengewerkt met o.a. kamerkamerorkest Entente Cordiale, André Deboeure (hobo, blokfluit), Veronica Joris (blokfluit), Barry Pratt (mandoline), György Hajos (orgel), … . In november 2004 vierde La Napolitaine haar 100-jarig bestaan met een jubileumconcert in de kapel van ‘t Elzenveld (Antwerpen).

Voor verdere informatie over concerten in België en in het buitenland (Italië, Spanje, Japan, …) gelieve onze “concerten pagina” te bezoeken.