Maria Goris

 

Maria Van Velthoven – Goris (1930 – 2017) was jarenlang actief binnen La Napolitaine. Ze was tezamen met mevr. Gamblin de drijvende kracht achter de mandolinegroep van Kindervreugd. Daar gaf ze ook de eerste mandoline lessen aan o.a. Ralf Leenen, Ingrid en Filip Lemière en creëerde ze ook de omgeving waar Joe van Dunneghem les gaf.